Ledige stillingar
Publisert 29.11.2017

Her finn du ledige stillingar som for tida er utlyst i Sund kommune.

Sund kommune er ein moderne og innovativ kommune sør på Sotra, berre 25 minuttar frå Bergen.

Det er ein kommune i vekst og har i overkant av 7000 innbyggjarar. Kommunen opplever auka etterspurnad etter bustader og næringsareal. 

Administrasjonsmålet er nynorsk.

 

Kommunen har rikelege naturområde både til turliv og sjøliv. Det er ein kommune med gode grender.

Vi har 4 barneskular, 1 ungdomsskule, 5 kommunale barnehagar og 1 privat barnehage.

Ledige stillingar

Laster...
Publisert 29.11.2017

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.