Ledige stillingar
Publisert 18.09.2017

Her finn du ledige stillingar som for tida er utlyst i Sund kommune.

Sund kommune er ein moderne og innovativ kommune sør på Sotra, berre 25 minuttar frå Bergen.

Det er ein kommune i vekst og har i overkant av 7000 innbyggjarar. Kommunen opplever auka etterspurnad etter bustader og næringsareal. 

Administrasjonsmålet er nynorsk.

 

Kommunen har rikelege naturområde både til turliv og sjøliv. Det er ein kommune med gode grender.

Vi har 4 barneskular, 1 ungdomsskule, 5 kommunale barnehagar og 1 privat barnehage.

Ledige stillingar

Laster...
Publisert 18.09.2017

Sund sokneråd søkjer ein medarbeidar som kan fylle rolla som kontorleiar for soknerådet si verksemd. Den som vert tilsett må kunne arbeide i førstelinjetenesta og møte publikum på ein venleg, trygg og effektiv måte.