Vegnamn på høyring

Saksgruppe Næring og utvikling har i møte 25.10.17 vedteke å senda nye vegnamn ut på høyring. Dette gjeld vegnamn i Eide og til Spildepollen skule og bustadfelt.

Frist for å koma med merknader er 12.12.17.

 

Merknader kan sendast til Sund.kommune, pb 23, 371 Skogsvåg eller postmottak@sund.kommune.no.

 

Sist endra 26.10.2017