Vedteke detaljreguleringsplan Fv. 555

Klikk for stort bilete

Sund kommunestyre har den 18.06.2019 vedteke detaljreguleringsplan for Fv. 555 Kolltveit – Vorland, for den delen som er lokalisert i Sund kommune.
 

Interesserte kan ta kontakt med sakshandsamar for nærare informasjon om planen på
tlf. 56327500.

Klagefrist er 3 veker frå kunngjering.

Klageinstans er Fylkesmannen i Vestland. Klage skal sendast til postmottak@sund.kommune.no eller til Sund kommune, Areal, pb 23, 5371 Skogsvåg.

Vedteke detaljreguleringsplan Fv. 555 - Dokument til planen
Tittel Publisert Type
Plankart vertikalnivå 1

15.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Fv. 555 Sund kommune. Vedteke plankart vertikalnivå 1.pdf
Plankart vertikalnivå 2

15.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Fv. 555 Sund kommune. Vedteke plankart vertikalnivå 2.pdf
Planskildring Fv 555 Kolltveit-Vorland Fjell og Sund kommune

15.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planskildring Fv 555 Kolltveit-Vorland Fjell og Sund kommune.pdf
Reguleringsføresegner - Fv

15.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsføresegner - Fv. 555.pdf