Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Norgeshus AS har på vegne av Vest Norsk Bygg AS starta reguleringsplanarbeid for gnr. 5, bnr. 10 på Klokkarvik.

Skriftlege merknader til igangsatt arbeid skal rettast til:

  • Norgeshus AS, ved Guro Aarø Lanssen, Pb 161, 7223 Melhus,
    eller til e-post: guro@norgeshus.no
  • Merknadane skal merkast med "15-0690 Boligfelt Klokkarvik"
     

Frist for å komme med merknader er sett til 27.august 2017.

Varslingsbrev om oppstart av reguleringsarbeid på Klokkarvik (PDF, 835 kB)

 

 

Sist endra 18.07.2017