Val 2019

Klikk for stort bileteVed kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen. Det nye kommunenamnet vert Øygarden.

Meir informasjon om valet og stemmerett finn du på valg.no.

Informasjon om Val 2019
Her finn du informasjon om:
Stemme på valdagen
Førehandsrøysting
Fakta om val i Norge
Valoppgjeret ved kommunestyreval
Valresultat
Valstyret
Valadministrasjonen
Godkjente vallister
Listeforslag