Val 2019

valglogo_gull_nynorsk_NOK - Klikk for stort bilete Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen. Det nye kommunenamnet vert Øygarden.

Meir informasjon om valet og stemmerett finn du på valg.no.

Her finn du informasjon om:
Stemme på valdagen
Førehandsrøysting
Fakta om val i Norge
Valoppgjeret ved kommunestyreval
Valresultat
Valstyret
Valadministrasjonen
Listeforslag