Sund kommune treng besøksheim

Å vere besøksheim inneberer at du tar imot barn eller ungdom ei eller fleire helger pr. månad. Det er viktig at du er ein trygg stabil vaksen med husrom, hjarterom og muligheit til gje omsorg til eit ekstra barn . Besøksheim er eit avlastningstiltak og ei støtte til familiar der barnet har særskilte behov. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnets heim.

Vil du vete meir, ta kontakt med Psykisk helse og rustenesta v/Monica Landro på tlf 56327500.

Vil du søkje om å bli besøksheim:

send ein skriftleg søknad til:
Sund kommune, Psykisk helse og rustenesta v/Monica Landro, Postboks 23, 5371 Skogsvåg eller til postmottak@sund.kommune.no, husk då å merk søknad med Psykisk helse og rustenesta.

Informasjon om besøksheim

 

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500