Søknad om ressurskoblingsmidlar 2018

trellevik - Klikk for stort bilete Ressurskopling skal fungera som eit spleiselag mellom frivillige og offentlege om prosjekt som skapar aktivitet i Sund.

Det må leggjast fram budsjett og plan for gjennomføring av prosjektet saman med søknaden.

Søknad skal sendast til Sund kommune, pb. 23, 5371 Skogsvåg, eller til: postmottak@sund.kommune.no

Søknadsfrist 1.juni.

Nærare informasjon får ein ved å ta kontakt med servicekontoret eller kulturkontoret.