Rullering av kommuneplanens arealdel - følg prosessen her

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Vedteke planprogram - Rullering av kommuneplanens arealdel (PDF, 618 kB)

Kommuneplanen vil verte revidert i tråd med føringar og rammer som går fram av planprogrammet.

Ved spørsmål kan de ta kontakt med arealeininga v/Mona Rabben og Ole-Karsten Midtgård.
 

Kontakt

Ole-Karsten Midtgård
Ole-Karsten Midtgård
leiar areal
Telefon: 56327527
Mona Rabben
Rådgjevar
Telefon: 56 32 75 86