Presentasjon frå medverknadsmøte

Planarbeid Skogsskiftet1 - Klikk for stort bilete Multiconsult har hatt informasjon - og medverknadsmøte for kommunedelplan Skogsskiftet og detaljreguleringsplan sentrum.

Frist for å komma med innspel er utvida, og er sett til 7. november 2018

Presentasjon frå medverknadsmøte kan du lesa her (PDF, 4 MB)