Invitasjon til møte for reguleringsplan for Skogsskiftet sentrum

Kart omriss kommunedelplan - Klikk for stort bilete Sund og Fjell kommune set i gang arbeid med å detaljregulere sentrumskjerna i Skogsskiftet.

I denne samanheng inviterer Sund kommune til informasjons- og medverknadsmøte om planarbeidet. Møtet er ope for alle.

  • Stad: Kommunehuset i Skogsskiftet
  • Dag: onsdag 17. oktober
  • Klokkeslett: 18:00-19:30

I møtet vil representantar frå kommunen og Multiconsult stille for å gje informasjon om planane og for å lytte til innspel frå innbyggjarar og behov som ulike næringsaktørar kan ha i planarbeidet.

 

Vi håpar på godt oppmøte!

Velkommen.