Høyring - Søknad om utviding av biomasse - Sjøtroll Havbruk AS

Sjøtroll Havbruk AS søkjer om auke i biomasse for lokalitet 20115 Skjerholmen N.

Søknad akvakultur i Sund kommune

Søkjar:

Sjøtroll Havbruk AS org. nr. 929 363 833.

Søknaden gjeld:

Auke maksimal tillaten biomasse.

Søkt auke:

Auke til 4680 tonn. Dette tilsvarar auke med 1560 tonn frå tidlegare løyve til produksjon av 3120 tonn.

Lokalitet:

20115 Skjerholmen

Eventuelle merknader skal sendast elektronisk ved å bruke skjema "høyringsuttale", eller til e-post postmotta@sund.kommune.no Husk å merk innsending med saksnr. 19/2272.

Frist for å sende inn merknader er 4 veker frå kunngjeringsdato.

Dokument i søknad les du her