Høyring - Forslag til planprogram

Ytre plangrense - Klikk for stort bileteYtre plangrense I medhald av plan- og bygningsloven § 11-13 har planutvalet i Sund kommune og komitè for plan og utbygging i Fjell kommune vedteke å leggje på høyring:

  • Planprogram for rullering av interkommunal kommunedelplan for Skogsskiftet.

 

Planprogrammet er utlagt til ettersyn på Sund Servicekontor, kommunehuset i Skogsskiftet, Rådhuset i Fjell og Fjell kommunar sine heimesider.

Interesserte kan ta kontakt med sakshandsamar i Sund for nærare informasjon om planen.

Frist for å koma med merknader til planprogrammet er sett til 20. august 2017.

Eventuelle merknader kan sendast elektronisk på skjema «høyringsuttale», bruk då saksnummer 16/83.

Du kan òg sende merknader via post til:

  • Sund kommune, eining areal, postboks 23, 5371 Skogsvåg
Sist endra 22.06.2017

Kontakt

Mona Rabben
Rådgjevar
Telefon: 56 32 75 86