Flytting av politisk møte

Formannskapsmøte er utsett 1 veke, frå 12. mars til 19. mars grunna få saker.

Dette til orientering.