Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Kunngjering adressenamn - Klikk for stort bilete I samband med endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - Tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring.

Desse namna skal endrast:

Sund kommune

Høyring - forslag til nye adressenamn, Sund  
       
       
Stad Adressenamn som skal endrast Forlag til nytt namn - høyring Tilrådd frå kommunen
Eide Sjøvegen Austrepollen Austrepollen
    Bryggena  
    Prestabuneset  
    Træselvvegen  
Forland Porsvegen Usholmdalen Usholmdalen
  Porsneset Usholmvegen  
    Usholmvika Usholmvika
  Vågsbotn Forlandsvågen Forlandsvågen
Glesnes Krekebærvarden Glesnesvarden Glesnesvarden
Hammarsland Brøta Bøgarden  
    Bøgardsvegen Bøgardsvegen
  Bergvegen Torvmyrvegen Torvmyrvegen
Kausland Myravegen Kauslandsmyra Kauslandsmyra
  Vardevegen Kauslandsvarden Kauslandsvarden
Kleppe Rindane Gangstøvegen  
    Stokkavika  
    Stokkavikvegen Stokkavikvegen
Kårevika Haugaseto Blokkebærhaugen Blokkebærhaugen
    Gjelberget  
    Seteskaget  
Lerøyna Kverndalen Lerøystien  
    Lerøytunet Lerøytunet
    Austre Gapesteinen  
Skaga Storhaugen Skaga Skaga
Skoge Neset Kvalbuvegen  
    Kvalvågsvegen Kvalvågsvegen
Sund prestegard Liavegen Sundslia Sundslia
  Nordavika Bakarsjøen  
    Sundssjøen Sundssjøen
  Stølen Sundsstølen Sundsstølen
    Kråneset  
    Bessadalen  
Vorland Kvednavegen Einerhaugen  
    Monsahaugen  
    Møllarvegen Møllarvegen
    Vorlandskverna  
  Gjerdevegen Vorlandsgjerde Vorlandsgjerde
Øvretveit Gjerde Ysttveita Ysttveita


Fjell kommune

Dalavegen, Haugarvegen, Hellemyrvegen, Lynghaugen, Sanden, Sletto, Linhaugen, Kvednaviksvegen, Varden, Fagredalvegen, Haugen, Rognevegen, Garen, Austrevegen, Vestrevegen og Hagardsvegen.


Øygarden kommune

Berget, Gjerdet, Haugevegen, Ingjervegen, Knappen, Kvernneset, Kyrkjevegen, Murane, Nesvegen, Nesevegen, Nygardsvegen, Rinden, Sjøvegen, Sørheimsvegen, Skaret, Storevarden, Storhøyen, Sælevegen, Sæløyvegen, Tjødnarvegen, Torvvikvegen, Varden og Vågevegen.

Merknader kan sendast til elektronisk skjema, Høyringsuttale, bruk saksnr. 18/2309.

Du kan og nytte postmottak@sund.kommune.no eller pr. post til Sund kommune, Areal, Pb 23, 5371 Skogsvåg.

Frist for uttale er sett til 08.04.2019.