Budsjett/Økonomiplan 2018/2021

I samsvar med kommunelova §§ 44 og 45, vert Sund formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 og budsjett for 2018 lagt ut til allment ettersyn på Biblioteket på Sund senter og Servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 14. – 28. november.

Kommunestyret skal handsama saka på møte den 12. desember.

Ev. merknader/innspel kan sendast Sund kommune v/ordførar innan 28. november d.å.

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 (PDF, 2 MB)

Økonomiplan 2018-2021 / Budsjett 2018 (PDF, 352 kB)

Sist endra 13.11.2017