Høyringar
Publisert 05.07.2017

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 22.06.2017
Ytre plangrense

I medhald av plan- og bygningsloven § 11-13 har planutvalet i Sund kommune og komitè for plan og utbygging i Fjell kommune vedteke å leggje på høyring:

  • Planprogram for rullering av interkommunal kommunedelplan for Skogsskiftet.