Høyringar
Publisert 13.11.2017

I samsvar med kommunelova §§ 44 og 45, vert Sund formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 og budsjett for 2018 lagt ut til allment ettersyn på Biblioteket på Sund senter og Servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 14. – 28. november.

Publisert 08.11.2017

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 26.10.2017

Saksgruppe Næring og utvikling har i møte 25.10.17 vedteke å senda nye vegnamn ut på høyring. Dette gjeld vegnamn i Eide og til Spildepollen skule og bustadfelt.

Publisert 12.10.2017

Sund kommune har starta opp arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel. I løpet av hausten ønskjer kommunen å invitere til opne medverknadsmøter knytt til våre tre fokusområder for planarbeidet: bustadutvikling, næring/akvakultur og tilgang til sjø.