Kunngjeringar
Publisert 11.10.2019
Golv i idrettshall

Det er no tid får å søkje om tildeling av treningstid i Sundhallen, Strandahallen, Spildahallen m/treningsrom og Spildabanen. Søknadsfrist er sett til  26. oktober 2019.

Publisert 09.10.2019

Detaljreguleringsplan for Skogskiftet sentrum er utarbeidd parallelt med og i samspel med kommunedelplan for Skogsskiftet. Ein vil difor sjå at planen har felles planrapport med kommunedelplan for Skogsskiftet

Publisert 01.10.2019

Planutvalet legg ut forslag til arealdelen av kommuneplanen til offentleg ettersyn.

Publisert 10.09.2019

Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende i kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.

Publisert 15.08.2019

Sund kommunestyre har den 18.06.2019 vedteke detaljreguleringsplan for Fv. 555 Kolltveit – Vorland, for den delen som er lokalisert i Sund kommune.
 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17