Kunngjeringar
Publisert 28.11.2019

Sjøtroll Havbruk AS søkjer om auke i biomasse for lokalitet 20115 Skjerholmen N.

Publisert 09.10.2019

Detaljreguleringsplan for Skogskiftet sentrum er utarbeidd parallelt med og i samspel med kommunedelplan for Skogsskiftet. Ein vil difor sjå at planen har felles planrapport med kommunedelplan for Skogsskiftet

Publisert 10.09.2019

Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende i kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.

Publisert 15.08.2019

Sund kommunestyre har den 18.06.2019 vedteke detaljreguleringsplan for Fv. 555 Kolltveit – Vorland, for den delen som er lokalisert i Sund kommune.
 

Publisert 12.01.2018

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17