Høyringar
Publisert 18.07.2017

Norgeshus AS har på vegne av Vest Norsk Bygg AS starta reguleringsplanarbeid for gnr. 5, bnr. 10 på Klokkarvik.

Publisert 05.07.2017

Rullering av kommuneplanens arealdel vart vedteke av kommunestyre 20.06.17

Publisert 22.06.2017
Ytre plangrense

I medhald av plan- og bygningsloven § 11-13 har planutvalet i Sund kommune og komitè for plan og utbygging i Fjell kommune vedteke å leggje på høyring:

  • Planprogram for rullering av interkommunal kommunedelplan for Skogsskiftet.

 

Publisert 09.06.2017

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Haugaseto, gnr. 42, bnr. 2 m.fl. - Spildepollen, i Sund kommune.