Kulturskule kontigent

Kulturskulekontigent er kr. 1300,- pr. halvår pr. plass.

Det vert gitt søskenmoderasjon.

Fjell kulturskule administrerer påmelding, elevplassering og administrativ kontakt for kulturskulane i Fjell, Sund og Øygarden. Kvar kommune står for eigen innkrevjing.

Kulturskulen er delvis finansiert av elevkontingenten. Denne skal betalast forskotsvis kvart semester. Kontingenten kan endrast som følgje av kommunale vedtak. Då vil de få varsel om dette på førehand.

Betaling

Kontingenten skal betalast på forskot/når faktura vert mottatt. Dersom du vil unngå å betale for ein ubrukt plass, må plassen seiast opp seinast 1. juni for hausthalvåret og 1. desember for vårhalvåret. 

Sist endra 13.03.2017

Kontakt

Hilde Kristin Egeland
Hilde Kristin Egeland
avdelingsleiar kulturskulen
Telefon: 56 32 75 99
Mobil: 971 78 832