Gruppeundervisning kulturskulen

Småbarnsgrupper 2–5 år

 • Torsdagar kl. 17:00-17:45 (2–3 år) og kl. 18:00-18:45 (4–5 år) på Aktivitetssenteret i Skogsskiftet.

Band (for vidarekomne elevar)

 • Fast bandsamspel for elevar med ein del erfaring. Det er eit krav at bandelevane parallelt får undervisning på instrumentet sitt. Bandundervisning føregår i godt utstyrt øvingslokale.
 • Deltakarar kan vera elevar på slagverk, gitar, el-bass, piano, keyboard, song m.m.

Drama

 • Leik, rollespel og sceneopptreden.
  Undervisninga finn stad på Ungdomshuset på Glesvær.

Musikk/dans/drama 5.–7. klasse ved Stranda skule

 • Oppsetjing av (utdrag frå) eit stykke/ein musikal med band, skodespel, dans, kulisselaging, kostyme, sminke og alt som høyrer med.
  Dette tilbodet til elevar ved Stranda skule finn stad på skulen fredagar kl. 12:15–13:45.

Musikkarusell

 • Undervisninga er på Telavåg skule

Ukulele

 • Undervisninga finn stad på Stranda skule.

Film

 • Bli med å laga film, anten framfor eller bak kameraet.
  Onsdagar på Aktivitetssenteret i Skogsskiftet.

Kor

 • Kor for vaksne med spesielle behov. Koret Fjelltrall kan ta inn vaksne frå alle kommunane.
  Fjell arbeidssenter, måndag 12.30–14.15. Einaste føresetnad for å vere med er at ein har språk.

 

Sist endra 13.03.2017

Kontakt

Hilde Kristin Egeland
Hilde Kristin Egeland
avdelingsleiar kulturskulen
Telefon: 56 32 75 99
Mobil: 971 78 832