IKKUS - interkommunalt kultursamarbeid

Kultursjefane involverer alle fagavdelingane i felles satsing på kultur- og idrettsfeltet. Mange tema vert diskuterte, som samarbeid med frivillige lag og organisasjonar for å utvikla levande kystkultur og lokalsamfunn.

I små kulturavdelingar er det liten spesialkompetanse, og såleis må vi nytta kvarandre sine kvalifikasjonar og særinteresser i utviklingsarbeidet. Med desse erfaringane ligg alt til rette for at vi skal få gode kulturtenester i den nye kommunen.  

Kontakt

Laila Klemetsaune
Laila Klemetsaune
Leiar kultur
Telefon: 56 32 75 21
Mobil: 915 20 620