Sund Idrettsråd

Sund Idrettsråd er samleleddet mellom alle idrettsklubbane i Sund kommune. Det er omlag 8 organisasjonar som er med i idrettsrådet. 

Sund idrettsråd har høyringsrett i alle saker som direkte gjeld idretten eller som har konsekvensar for idretten. Som til dømes for deling av tider i idrettshallane og tilråding av kulturmidlar. Dei kjem også med innspel til planarbeid.