Offentleg bading

Det er offentleg bading i symjehallen på Stranda skule tysdagar og torsdagar.  Dersom ein skal nytta seg av vaksenbading må ein vere over 15 år.

Utleigeplanen viser opningstider for offentleg bading, samt fordeling av tid i symjehallen for dei ulike organisasjonane.

Symjehallen opnar 1. september og følgjer elles skuleruta fram til 1. juni.Symjehallen er difor stengt i feriar.

 

Offentleg bading i symjehall
Tysdag Torsdag
Familiebading: kl. 17.00 - 20.00 Familiebading: kl. 16.00 - 20.00
Vaksenbading: kl. 20.00 - 22.00 Vaksenbading: kl. 20.00 - 22.00

Pris:

Barn kr. 15,-

Vaksen kr. 30,-

 

 

Kontakt

Symjehallen Stranda skule
Telefon: 56327660