Bergen og Omland Friluftsråd

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er eit interkommunalt samarbeidsorgan med 17 deltakarkommunar i Bergensregionen, og Sund kommune er ein av dei. 

Friluftsrådet si oppgåve er å etablere nye friluftsområder, tilretteleggje og halde dei ved like slik at alle kan bruke dei. Dei skal og arbeide for større forståing for friluftslivet si betydning, betre friluftskultur og utbetring av friluftsliv.

I Sund kommune finn du fleire friluftsområde: