Ungdomskontoret i Sund

 

Ungdomskontoret er eit tilbod retta mot unge i Sund kommune. Dette er eit kontor der alle er velkomne!

Her kan du mellom anna få svar på spørsmål om skule, helse, økonomi, bustad, kultur og fritid. Det er ikkje sikkert vi kan svare på alt med ein gang, men vi lovar å gjere vårt beste.

Vi kan hjelpe deg i kontakten til andre tenester, hjelpe deg med ulike søknader, innhente nødvendige dokument og hjelpe deg i kontakten med foreldre og lærarar. 

Ungdomskontoret på Facebook

Kontakt

Ungdomskontoret  i Sund
Ungdomskontoret i Sund
Telefon: 56 32 75 00