Barn og unge

Sund kommune satsar på barn og unge, også i kulturarbeidet. Eit godt kulturtilbod kan bidra til å auka livskvaliteten og helsa til barn.