Barn og unge

Sund kommune satsar på barn og unge, også i kulturarbeidet. Eit godt kulturtilbod kan bidra til å auka livskvaliteten og helsa til barn.

Kontakt

Hilde Kristin Egeland
Hilde Kristin Egeland
kulturskulerektor
Telefon: 56 32 75 99
Mobil: 97 58 51 42