Stiftinga Trellevik kystkultursenter

Stiftinga Trellevik kystkultursenter vart stifta 6. mai 2003. Det er ei ideell stifting som legg vekt på å visa fram eigedom, inventar og båtar på ein måte som syner korleis ein i eldre tider nytta bygningane, båtane, dei gamle fiske- og fangstreiskapane.

Kystkultursenteret ligg i Trellevik på Tofterøy og leiger ut området, bygningar og båtar til ulike lag, organisasjonar, skular, barnehagar, firma og privatpersonar.

Kontakt: