Folkehelse

Folkehelsekoordinatorfunksjonen ligg i kultureininga. Men alle einingar har ansvar for folkehelsearbeidet. Kommuneplanen og andre planar skal omtala folkehelsesatsinga. Det handlar om størst mogleg livskvalitet for alle innbyggjarane i Sund. Fysisk aktivitet, meistring av kvardagen sine utfordringar og gode opplevingar i sosiale fellesskap er helsefremjande.

Kontakt

Laila Klemetsaune
Laila Klemetsaune
Leiar kultur
Telefon: 56 32 75 21
Mobil: 915 20 620