Kultur i Sund

Saman ynskjer vi å yta gode tenester og tilbod til alle innbyggjarar, tilreisande og lokalt næringsliv. Vi skal bidra med det vi kan for at Sund skal halda fram med å vere ein attraktiv kommune å bu og arbeida i, og koma på besøk til.

Kontakt

Laila Klemetsaune
Laila Klemetsaune
Leiar kultur
Telefon: 56 32 75 21
Mobil: 915 20 620