Telavåg barnehage

Telavåg barnehage er en kommunal barnehage i Sund kommune. Barnehagen har to avdelingar. Hundremeterskogen er ein avdeling med barn frå 0-3 år. Hakkebakkeskogen er ein avdeling med barn frå 3-6 år. 

Barnehagen ligg i underetasjen på Telavåg skule. Vi har meget gode turområder i nærleiken.

Vi har moglegheit til å nytte skulen sin gymsal nokre dagar i veka.

Barnehagens opningstider er kl. 7.00 til kl. 16.30 med kjernetid fra kl. 9.30 til kl. 14.30.

 

Barnehagens verdigrunnlag:

Telavåg Barnehage sitt verdigrunnlag er respekt, engasjement, likeverd, tilhørigheit og trivsel. Dette er verdiar som dei tilsette skal ha og som ein arbeider med dagleg. Vi ser at verdigrunnlaget vil spille ein stor rolle i satsingsområdet vårt.

Rammeplan for barnehage inneheld 7 fagområde. Vi vektlegg desse områda ulikt frå år til år, og har konkrete mål om kva barna skal ha fått kunnskap om før dei byrjar på skulen. (sjå fleirårsplan)

Leik og vennskap er to område vi har fokus på.


Mål:

Alle barn skal oppleve venskap og føle seg inkludert i det sosiale fellesskapet.

Visjon:

"Trygge barn, leike og lære.
Undring og kjærleik, vaksne er nære"

 

Kontakt

Therese Frostad
Telefon: 56 32 78 16
Mobil: 408 51 699