Glesnes barnehage

Glesnes barnehage har 3 avdelingar. Tysdag og torsdagar samlar vi dei eldste barna i ein Bringebærklubb. Vår nærmaste nabo er barneskulen. Dei fleste barna i barnehagen bur på Glesvær, Kausland og omegn og skal etter kvart begynna på Glesnes skule. 

Opningstid: 

  • kl.07.00-16.30

Plasstilbod:       

  • 5 dagar (måndag-fredag)
  • 3 dagar (måndag, onsdag og fredag)
  • 2 dagar (tysdag og torsdag)

Ved behov kan det være mogleg å kjøpe ekstra dagar i barnehagen, om det er kapasitet til det.

Kommunestyret i Sund fastsetter foreldrebetaling, satsar for kjøp av ekstratimar og – dagar, og gebyr ved for seint henting av barn. Vi ber dykk respektere arbeidstida til dei tilsette, men om de veit at de kjem for seint til barnehagen, vær vennleg å gje melding til barnehagen.

Kontakt

Evelyn Spilde
Telefon: 56 32 78 11
Mobil: 941 68 738