Tiltak for funksjonshemma

Tiltak for funksjonshemma sitt ansvarsområde er tenester til utviklingshemma, arbeids- og opplæringssenter, avlasting og omsorgstiltak for barn og unge, avlastarheimar, brukarstyrt personleg assistent, støttekontakt og forvaltning på området. 

 

Kontakt

Ingebjørg Børnes
Ingebjørg Børnes
avdelingsleiar Grønebakkane
Telefon: 56 32 78 31
Mobil: 482 04 179
Marit M.  Nielsen
Marit M. Nielsen
Leiar tiltak for funksjonshemma
Mobil: 56 32 78 31