Tiltak for funksjonshemma

Tiltak for funksjonshemma sitt ansvarsområde er tenester til utviklingshemma, arbeids- og opplæringssenter, avlasting og omsorgstiltak for barn og unge, avlastarheimar, brukarstyrt personleg assistent, støttekontakt og forvaltning på området. 

 

Kontakt

Ingebjørg Børnes
Telefon: 56 32 78 31
Mobil: 482 04 179
Marit M. Nielsen
Mobil: 476 40 654