Tiltak for funksjonshemma

Tiltak for funksjonshemma sitt ansvarsområde er tenester til utviklingshemma, arbeids- og opplæringssenter, avlasting og omsorgstiltak for barn og unge, avlastarheimar, brukarstyrt personleg assistent, støttekontakt og forvaltning på området. 

 

Sist endra 23.08.2017

Kontakt

Marit M.  Nielsen
Marit M. Nielsen
Leiar tiltak for funksjonshemma
Mobil: 47 64 06 54