Tannhelsetenesta - Tannklinikken i Sund

Den offentlege tannhelsetenesta i Sund kommune ligg i Skogsvåg.

Lokala er på Sotra videregåande skule, avdeling Sund.

Tannklinikken er mellombels stengt,  ta kontakt med Straume Tannklinikk på tlf. 57 30 37 80.

Tannhelsetenesta er ei fylkeskommunal teneste.

Ved akutt behov for tannlege - kontakt Tannlegevakten i Bergen.