Rusteam

Målgruppe:

  • Mennesker over 18 år med rusproblematikk.
  • Samtidig rus og psykisk lidelse.

Tilbod:

  • Kartlegging
  • Heilhetleg oppfølging
  • Mulighet for oppfølging i heimen
  • Innsøking til behandling
  • Koordinering av tenester

Stad:

Inngjerdsvegen 1, 5378 Klokkarvik.

Søknad:

Legeerklæring bør leggast ved.

Søknadsskjema (PDF, 329 kB)

 Tenesta er behovsprøvd og tidsuavgrensa.

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500