Rask psykisk helsehjelp

Dette er eit behandlingstilbod for personar over 18 år med mild til moderat depresjon, alle typar angstlidingar og søvnvanskar. Tilbodet vert gjeve i hovudsak som kurs. Dersom dette ikkje er nok for å hjelpa deg med vanskane dine, kan ein få individualterapi.

Kurstilboda er eit samarbeid med Fjell og Øygarden.Kursa er lokalisert på Straume. Individualterapi tilbys i Sund. Be lege om henvisning etter metoden rask psykisk helsehjelp.

Henvisning sendast til Hanne Støle-Hansen eller Jørgen Langeland.

Pris:

  • Kurs og konsultason er gratis
  • Ved deltaking på kurs betalar du kr. 250,- for kursmateriale

 

 

 

Kontakt

Jørgen Langeland
Spesialsjukepleiar psykisk helse
Telefon: 56327500
Hanne Støle-Hansen
Psykolog vaksne
Telefon: 56 32 75 16
Mobil: 909 45 395