Rask psykisk helsehjelp

Dette er eit behandlingstilbod for personar over 18 år med mild til moderat depresjon, alle typar angstlidingar og søvnvanskar. Tilbodet vert gjeve i hovudsak som kurs. Dersom dette ikkje er nok for å hjelpa deg med vanskane dine, kan ein få nokre få timar individualterapi.

Kurstilboda er eit samarbeid med Fjell og Øygarden kommunar, og er lokalisert på Straume. Du treng ikkje tilvising frå lege.

Pris:

  • Kurs og konsultason er gratis
  • Ved deltaking på kurs betalar du kr. 250,- for kursmateriale

 

Kurs - Rask Psykisk Helse

 

Sist endra 21.09.2017

Kontakt

Ingvild Hellesøy
Kommunepsykolog for voksen
Telefon: 56327500
Jørgen Langeland
Spesialsjukepleiar psykisk helse
Telefon: 56327500