Psykisk helse

Målgruppe:

Mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelsar, mennesker i livskriser og sorg og oppfølging av pårørande.

Tilbod:

  • Individuell oppfølging/råd og veiledning.
  • Mulighet for oppfølging i heimen.
  • Koordinering av tverrfaglig oppfølging/individuell plan.
  • Behandling i samarbeid med lege eller psykolog. Kurs.
  • Behovsprøvd. Ikkje tidsavgrensa.
  • Fritidskontakt.

Stad:

Kommunehuset. Henvend deg i servicekontoret.

Søknad:

Henvisning fra lege er ein fordel.

Søknadsskjema (PDF, 329 kB)

Pris:

Gratis

 

 

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500