Øyeblikkelig hjelp psykiatri og rus

 

Målgruppe:

  • Mennesker over 18 år som treng eit midlertidig behandling eller omsorgsbehov der lokale tiltak kan forbedre situasjonen.
  • Psykiske plager, rusproblematikk eller livskriser.
  • Tilbodet er for innbyggjarar i Sund, Fjell og Øygarden.

Tilbod:

Innleggelse i inntill 72 timar.

Stad:

Inngjerdsvegen 1, 5378 KLOKKARVIK

Søknad:

Fastlegekontor og legevaktslege er innleggande instans.

Pris:

Gratis.

 

 

 

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500