Butilbod

Omsorgsbustader i Skogsskiftet (Sund kommune) - Klikk for stort bilete Sund kommune har 14 omsorgsbustader for mennesker med psykiske vansker.

 

 

Tenestene som blir gjeven i bustadane er tilpassa brukarens behov, vedtak blir fatta etter Helse og omsorgstenesteloven.

Sist endra 17.07.2017

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56 32 75 00