Aktivitetstilbod

Aktivitetstilbod for brukarar av psykisk helse og rustenesta:

  • Dagtilbod: Dagsenter tysdag og torsdag
  • Friluftsgruppe: Mandag og fredag
  • Frisklivstrening: Onsdag

I tillegg til dette har ein tilbod om å nytte seg av følgjande aktivitetar lokalisert i Bergen :

Sist endra 23.03.2017

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56 32 75 00