Aktivitetstilbod

Aktivitetstilbod for brukarar av psykisk helse og rustenesta:

  • Dagtilbod: Dagsenter tysdag og torsdag
  • Frisklivstrening: Onsdag

I tillegg til dette har ein tilbod om å nytte seg av følgjande aktivitetar lokalisert i Bergen :

Kontakt

Monica Landro
Monica Landro
Einingsleiar psykisk helse og rustenester
Telefon: 56327500