Korttidsplass i sjukeheim

Vurderingsgrunnlag for plass:

  • Akutt endra helsetilstand heimen. Behov for tilsyn og hjelp gjennom døgeret er i større omfang enn det heimesjukepleien kan ta i vare.
  • Gjenvinning og vedlikehald av funksjonar, for eksempel etter sjukehusopphald
  • Kartlegging og vurdering
  • Medisinsk oppfølging og opptrening før heimreise
  • Lindrande behandling, også i livets sluttfase

Send utfylt og signert skjema til:

Sundheimen
Hidlamyrsvegen 1
5382 Skogsvåg

 

Privat Sjukeheim:

For nærare informasjon ta kontakt med Solhaug sjukeheim.

 

Kontakt

Janne Anita Thode
Telefon: 56 33 97 20
Mobil: 450 44 569