Sjukeheim

Sjukeheimen i Sund, Sundheimen,  kommune ligg i Skogsvåg.

Sundheimen har 44 plassar, inkludert kortids- og avlastningsplassar.

Kontakt

Janne Anita Thode
Telefon: 56 33 97 20
Mobil: 450 44 569