Sjukeheim

Sjukeheimen i Sund, Sundheimen,  kommune ligg i Skogsvåg.

Sundheimen har 44 plassar, inkludert kortids- og avlastningsplassar.

Kontakt

Janne Thode
Janne Thode
Leiar sjukeheim
Telefon: 56339720