NAV Sund

 Sosialtenesta er ein del av det lokale NAV-kontoret i Sund Kommune.

Den kommunale tenestemenyen i NAV er:

Dei tilsette i sosialtenesta er alle sakshandsamarar innafor offentleg tenesteyting/ forvaltning. Verksemda fungerer difor innafor dei rammer som Forvaltningslova legg til grunn.

Opningstider:

  • Måndag: 10.00-14.00
  • Tysdag: Stengt
  • Onsdag: 10.00-14.00
  • Torsdag: Stengt
  • Fredag: 10.00-14.00