Legetenesta

I Sund kommune har me eit legekontor, legekontoret Sund Senter. Det ligg i helsehuset i Skogsvåg.

Ved legekontoret har me 6 fastlegar og ein turnuslege i 100% stilling.

  • Kommunelege i Sund er Stein Inge Stigen.
  • Smittevernlege er Ørjan Vågane.

Kven skal du ringja når du treng hjelp?

  • Ring fastlegen din i opningstida, tlf 56 32 75 40. Fastlegen er din hovudkontakt inn i helsevesenet, og om det er mogeleg, bør du alltid ringja hit fyrst.
     
  • Legevakta 116 117 eller 56 31 43 70 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta.
  • 113 ved livstruande skade eller sjukdom