Helsesøstertenesta

Helsesøstertenesta er ei lovpålagt teneste for kommunen. Helsesøster svarar på spørsmål og gjev råd og rettleiing. Oppgåvene til helsesøstertenesta er særleg knytta til helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Ulike oppgåver helsesøstertenesta har:

  • Arbeid på helsestasjon
  • Skulehelseteneste i barneskule, ungdomsskule, vidaregåande skule
  • Førebygging av epidemiske og smittsame sjukdomar
  • Miljøretta helsevern i barnehagar og skular
  • Helesteneste for flyktingar
  • Samarbeid med foreldre, skule, barnehage, ppt, barnevern, flyktningetenesta