Helsestasjon

Helsestasjonen er eit tilbod til barn og unge frå 0 – 20 år og foreldra deira.

Helsestasjonen er eit lavterskeltilbod, her kan du ta kontakt om du har små eller store bekymringar, eller har spørsmål som gjeld barnet ditt. 

Tinging av time:

Ta kontakt med helsestasjonen via telefonen eller kom innom for å bestille time. Dersom du ikkje kan kome til oppsett time, ta kontakt for å avbestille time og samstundes få ny timeavtale. Helsestasjonen ligg i helsehuset i Skogsvåg.

Tenestene i helsestasjon for born og unge er gratis.