Fysioterapitenesta

Fysioterapeuten i Sund kommune har tilbod om teneste på institusjon, i heimen,barnehage og helsestasjon/skulehelsetenesta.

Fysioterapeuten yter teneste til innbyggjarar i alle aldrar. Kontoret ligg på Sundheimen. Tenesta er gratis for brukarane.
 

Privatpraktiserande fysioterapeut:

Sund kommune har driftsavtale Sund fysikalske institutt som ligg i Helsehuset,  telefon 941 19 494.

Dersom du treng fysikalsk behandling, og du er i stand til å oppsøke dette sjølv, tar du direkte kontakt med Sund fysikalske institutt for å få time. Du  må ha rekvisisjon fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Dersom du nyttar deg av privatpraktiserande fysioterapeut må du betale egenandel.

 

 

Kontakt

Roald Hansen
Telefon: 56 33 97 24