Utlån av krykkjer

Bilete av krykker - Klikk for stort bileteUtlån av krykkjer til mellombels bruk vert formidla av Servicekontoret.

Dersom du treng krykkjer over ein periode kan du ta kontakt med oss. Du kan då få leige krykkjer mot eit depositum på kr. 200,- for 1 par. (kr. 100,- pr. krykkje).


Tilbakelevering må skje innan 3 månader for at depositumet skal refunderast. Dersom du har bruk for krykkjene lengre, ta kontakt med oss slik at vi kan registrere dette på utlånsskjemaet.

Ved varig bruk av hjelpemiddel – ta kontakt med ergoterapeut.