Helsetenesta i Sund

Sund kommune har som målsetting å ha gode helsetenester til innbyggjarane. Tenestetilbodet er retta mot både barn og vaksne og dekker mange ulike område.

 
 
 
 

Kontakt

Svanhild Forland
Telefon: 56 32 76 07
Mobil: 905 67 445