Helsetenesta i Sund

Sund kommune har som målsetting å ha gode helsetenester til innbyggjarane. Tenestetilbodet er retta mot både barn og vaksne og dekker mange ulike område.