Eigenbetaling skulefritidsordning

Liste over pris for plass i skulefritidsordning. For barn 2. vert det gjeve 30 % søskenmoderasjon. For barn 3 og fleire vert det gjeve 50 % søskenmoderasjon. Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon ved kjøp av ekstra dag, ekstra time eller ved for seint henting.

Tilbod Sats

Søskenmod.
2 barn 30%
 

Søskenmod.
3 barn 50%
Prisar SFO
Heil plass,  07:00-08:30 og etter skuletid fram til 16:30 kr. 2711,- kr. 1900.- kr. 1354,-
Halv plass, etter skuletid til 15:30 kr. 2169,- kr. 1517,- kr. 1084,-
Morgonope 07:00-08:30 kr. 887,- kr. 620,- kr. 444,-
Etter skule til kl. 16:30 kr. 2494,- kr. 1745,- kr. 1246,-
Kjøp av ekstra dag kr. 252,-    
Kjøp av ekstra time kr. 50,-    
For sein henting kr. 167,-