Eigenbetaling skulefritidsordning

Liste over pris for plass i skulefritidsordning. For barn 2. vert det gjeve 30 % søskenmoderasjon. For barn 3 og fleire vert det gjeve 50 % søskenmoderasjon.

Tilbod Sats

Søskenmod.
2 barn 30%
 

Søskenmod.
3 barn 50%
Prisar SFO
Heil plass,  07:00-08:30 og etter skuletid fram til 16:30 kr. 2642,- kr. 1852.- kr. 1320,-
Halv plass, etter skuletid til 15:30 kr. 2114,- kr. 1479,- kr. 1057,-
Morgonope 07:00-08:30 kr. 865,- kr. 604,- kr. 433,-
Etter skule til kl. 16:30 kr. 2431,- kr. 1701,- kr. 1215,-
Kjøp av ekstra dag kr. 246,-    
Kjøp av ekstra time kr. 49,-    
For sein henting kr. 163,-