Pris Heimehjelp

Betalingssatser for heimetenester vert justert kvart år som følgje av vedtak i kommunestyret.

Abonnement gjeld for heile året men med betalingsfritak for ein månad. Grunnlaget for utrekna abonnement er netto skattbar inntekt + eventuell hjelpestønad.

Oversikt over inntekt og pris for abbonnement heimehjelp pr. mnd
Inntekt Pris pr. mnd
Inntil 2G kr. 210,-
Inntil 3G kr. 753,-
Inntil 4G kr. 1346,-
Inntil 5G kr. 1936,-
Inntekt over 5G kr. 2455,-
Timepris kr. 306,-

 
Likevel slik at ingen skal betale meir enn kr. 306,- pr time.

Eks:

NN har abbonnement kr. 1346,- pr. mnd. Han får hjelp i 3 timar pr. mnd, og skal då betale kr. 306 x 3 timar= kr. 918 ,-