Pris barnehage

Prisar
Prisar
Tilbod Pris Pris 30 % Pris 50 % Mat m/kokk
5 dg/9t veke 2910 2037 1455 350
3 dg/9t veke 2124 1487 1062 255
2 dg/9t veke 1542 1080 771 205
Pris ekstra timar kr. 49 kr. 49
Pris ekstra dag kr. 246 kr. 246
For seint henta kr. 163,- pr. time kr. 163,- pr. time
Barnehageprisar

Barnehageprisen er regulert av Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §1, som definerar maksimalgrensa for foreldrebetaling.

Betaling for kost kjem i tillegg.

Det er viktig å merka seg at pris for reduserte plassar kan variere mellom kommunale og private barnehagar.