Kulturskulekontingent

Kulturskulen er delvis finansiert av elevkontingenten.

Kontingenten er 1300 kroner per halvår per elevplass. Denne kan bli endra som følgje av kommunale vedtak. Då vil de få varsel om dette på førehand.

Kontingenten skal betalast på forskot/når du får faktura i posten. Dersom du vil unngå å betale for ein ubrukt plass, må plassen seiast opp seinast 1. juni for hausthalvåret og 1. desember for vårhalvåret. 

Sjå kulturskulen sitt elevreglement. (PDF, 219 kB)

Det blir gitt søskenmoderasjon dersom søsken blir registrert med same betalar.

Kontakt

Hilde Kristin Egeland
Telefon: 56 32 75 99
Mobil: 971 78 832